Terapie w ośrodku Kolorowa Fontanna

Sprawdź co możemy dla Was zrobić.

Indywidualna i grupowa terapia dla dzieci i dorosłych

  Dogoterapia

  Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, głosi znane i często powtarzane powiedzenie. Niejedna osoba miała okazję przekonać się o tym jak lojalne i przyjazne są te zwierzęta. Z tego powodu często pomagają terapeutom w leczeniu.

   

  Dogoterapia ma wiele zalet. Jedną z nich jest dobry wpływ głaskania i przytulania psa na dzieci. Pomaga im się zrelaksować, co więcej zaspokaja u nich potrzebę bliskości, zmniejsza poczucie samotności lub/oraz lęku. Wszystkie psy przechodzą wcześniej specjalne szkolenie – Mają doświadczenie w pracy z dziećmi i są do nich przyzwyczajone.

   

  Dogoterapia stosowana jest w psychoterapii, terapii resocjalizacyjnej, w terapii osób z autyzmem, zespołem Downa, czy też niepełnosprawności intelektualnej. 

  Warsztaty Profilaktyczne

  W naszej poradni zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką. Na interesujących zajęciach edukujemy dzieci i ich rodziców o negatywnych skutkach uzależnień. Przekazujemy atrakcyjną i najnowszą wiedzę, pokazujemy też jak prawidłowo spędzać wolny czas.

   

  Prowadzimy zajęcia profilaktyczne na temat:

  – alkoholu;

  – narkotyków;

  – papierosów;

  – internetu;

  – i wielu innych.

  Trening Autogenny

  Trening autogenny wykorzystujemy do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Jest to rodzaj autoterapii, która pozwala się odprężyć na zawołanie – tego uczymy dzieci. 

   

  Umiejętność odprężenia na zawołanie jest bardzo przydatna w późniejszym życiu. Mali pacjenci dostaną narzędzie, dzięki któremu będą umieli poradzić sobie i rozładować silne napięcia w psychice w czasie sytuacji kryzysowej, czy też stresu. Dzięki temu złe doświadczenia nie będę zalegać na ich psychice. Kolejną zaletą treningu jest to, że również wzmacnia zdrowie i charakter.

  Trening Komunikacji Interpersonalnej

  Na treningu komunikacji interpersonalnej uczymy dzieci nawiązywania prawidłowych kontaktów międzyludzkich – jednej z najistotniejszych umiejętności potrzebnej w życiu. Dzięki temu dzieci nauczą się biegle współpracować z innymi i szczęśliwie żyć w społeczności zgodnie z sobą.

   

  Trening Komunikacji Interpersonalnej zmniejsza stres przed zawieraniem nowych znajomości – mali pacjenci zyskują świadomość, że wiedzą jak kontaktować się z ludźmi. Kolejne zalety to: podniesiona samoocena oraz określone, swoje własne wartości.

  Grupa Wsparcia

  Grupa wsparcia to forma grupowej terapii pod okiem specjalisty. Jest tworzona dla osób, które mają podobne problemy i trudności. 

   

  Zależy nam na stworzeniu miejsca, w którym uczestnicy będą mogli porozmawiać, podzielić się doświadczeniami i radami. Co za tym idzie, zwiększyć komfort ich życia i dać narzędzie do skutecznego radzenia sobie z problemami. 

   

  Zaletą grup wsparcia jest to, że uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną jak i wsparcie emocjonalne, nie tylko od terapeuty, ale też i od innych. Grupa wsparcia jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać innych ludzi z tym samym problemem.  

  Interwencja Kryzysowa

  Udzielamy natychmiastowej pomocy w ramach nagłych, kryzysowych sytuacji. Nasi specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności by udzielić każdemu potrzebnego wsparcia.

   

  Oferujemy:

  – telefon zaufania;

  – ułatwienie kontaktu z innymi instytucjami;

  – pomoc prawną lub socjalną;

  – krótkotrwałą psychoterapię.

  Terapia Rodzin

  W ramach terapii, gwarantujemy profesjonalną opiekę i pomoc rodzinom pod okiem specjalistów. Jednym z naszych działań jest wsparcie rodziców w przezwyciężaniu trudności wychowawczych, które występują u ich dzieci. W wyniku terapii zdobędą Państwo umiejętności wychowawcze i nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych występujących w rodzinie. Dzięki temu poprawi się kontakt z Państwa pociechami. 

  Terapia Dzieci z Zaburzeniami Zachowania

  W naszym ośrodku dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami zachowania otrzymają fachową pomoc od specjalistów. W czasie terapii uczymy dzieci m. in:

  – podstawowych umiejętności psychospołecznych

  – samokontroli

  – umiejętności prowadzenia prawidłowych i przyjaznych kontaktów interpersonalnych.

   

  Terapia jest skierowana do dzieci z takimi trudnościami jak np.: 

  – nieprzestrzeganie zasad moralnych;

  – zachowywanie się w sposób nieakceptowalny społecznie;

  – zachowanie agresywne. 

  Psychoterapia Dziecka

  W czasie psychoterapii, pomagamy dziecku przezwyciężyć trudności w różnych sferach życia. Zanim zaczniemy terapię zbieramy informację o funkcjonowaniu małego pacjenta w szkole i środowisku, oraz jego rozwoju. Potem wybieramy odpowiedni plan działania. Dzięki temu terapia jest zaplanowana i idealnie dopasowana do adekwatnych potrzeb dziecka.

   

  Terapia obejmuje m. in.

  – pracę z rodzicami odnośnie czynników powodujących trudności u dziecka;

  – pracę indywidualną z dzieckiem z zastosowaniem odpowiednich metod do wieku rozwojowego.

  Terapia Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową i Deficytem Uwagi (ADHD)

  W czasie tej terapii zajmujemy się dziećmi z ADHD. W ciągu leczenia łączymy różne sprawdzone metody terapeutyczne. Z tego powodu udaje się nam wyciszyć zachowania, które utrudniają dzieciom funkcjonowanie w środowisku. Równocześnie edukujemy dzieci na temat zaburzenia co pozwala zrozumieć dzieciom powody swojego zachowania i zmniejszyć poczucie winy.

   

  Terapia zawiera m. in.

  – psychoedukację;

  – terapię rodzinną;

  – interwencje behawioralne;

  – psychoterapię indywidualną lub grupową.

  Terapia Psychologiczna Zaburzeń Emocjonalnych

  W naszym ośrodku dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi znajdą profesjonalną pomoc. Nasi specjaliści mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie by skutecznie pomóc dzieciom. 

   

  Nasze terapie zawsze dopasowujemy do wieku i potrzeb dziecka. Stosujemy różne metody m. in. zabawę czy też rysowanie. Ich celem jest umożliwienie małemu pacjentowi na wyrażenie swoich emocji, a co za tym idzie uwolnienie się od nich. W razie potrzeby uaktualniamy terapię do nowo powstałych potrzeb. 

   

  Celem naszej terapii jest poprawienie komfortu życia dziecka i osiągnięcie równowagi emocjonalnej. Uczymy też radzenia sobie nad stresem, czy też w sytuacjach stresowych.

   

  Terapia WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju)

  W terapii WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju) zajmujemy się wspomaganiem rozwoju dziecka od najmłodszych lat. 

   

  Nasi terapeuci za pomocą sprawdzonych metod pobudzają i stymulują psychoruchowo oraz społecznie małego pacjenta. Terapię stosujemy u dzieci, u których, od początku pojawiają się sygnały na pewne zaburzenia związane z ich nieprawidłowym funkcjonowaniem. 

   

  W czasie terapii zajmujemy się:

  – rozwojem mowy i języka;

  – uczeniem funkcjonowania w środowisku;

  – uczeniem komunikacji z otoczeniem;

  – rozwojem motorycznym.

   

  Terapia SI (Integracja Sensoryczna)

  Celem terapii sensorycznej jest niwelowanie zaburzeń integracji sensorycznej – usprawnieniu i uporządkowaniu wrażeń zmysłowych, które odbiera dziecko ze świata. 

   

  Wykorzystujemy do tego zabawę terapeuty z dzieckiem. W jej czasie wykorzystywane są przedmioty o różnych fakturach. Po to by nauczyć małych pacjentów odpowiedniej reakcji na bodźce z zewnątrz. 

   

  Terapia jest skierowana do dzieci, u których zaobserwowano trudności w:

  – umiejętnościach ruchowych;

  – problemach emocjonalnych;

  – opanowaniu trudności szkolnych;

  – nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

  – zbyt małej wrażliwości lub nadwrażliwości na bodźce sensoryczne.

  Socjoterapia

  W czasie socjoterapii wykorzystujemy zasoby społeczne. Dlatego dzieci pracują w grupie pod okiem zaufanego specjalisty.

   

  Dzięki naszej terapii mali pacjenci uczą się niezbędnych umiejętności społecznych, przydatnych w środowisku rówieśniczym, czy też w procesie edukacji. Co więcej, socjoterapia wzmaga rozwój osobisty jak i pozwala zbudować pozytywną samoocenę. 

   

  Na socjoterapii uczymy dzieci m. in.:

  – prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym;

  – budowania i nawiązywania pozytywnych relacji;

  – efektywnego rozwiązywania konfliktów;

  – asertywności;

  – autoprezentacji

  – panowania nad złymi emocjami;

  – samodzielności;

  – samoobsługi.

   

  Kolejnymi korzyściami z socjoterapii są:

  – rozwijanie swoich zainteresowań;

  – poznanie siebie i swoich wartości;

  – zyskanie dużego poczucia własnej wartości.

   

  Jest skierowana do dzieci, które mają problem z kontaktami społecznymi. Służy też do leczenia zaburzeń psychicznych.

  Arterapia

  W arterapii przeprowadzamy psychoterapię za pomocą sztuki. Podczas zajęć zapewniamy dziecku bezpieczne i sprzyjające warunki, w których może tworzyć obrazy bądź obiekty. Wszystko po to by, pozwolić mu lepiej zrozumieć siebie jak i swoje problemy. Terapeuta koncentruje się na efektach terapeutycznych dzieł – nie trzeba posiadać zdolności artystycznych by brać udział w terapii.

   

  Dzięki autoekspresji w sztuce mali pacjenci podnoszą swoją samoocenę i samoświadomość, rozwiązują problemy, konflikty, redukują stres, a także rozwijają umiejętności interpersonalne.

   

  Arterapię można prowadzić np. za pomocą:

  – rysunku;

  – rzeźby;

  – sztuk użytkowych;

  – zdobnictwa i dekoratorstwa;

  – biblioterapii;

  – filmoterapii;

  – teatroterapii;

  – choreoterapii.

  Psycholog

  Kiedy zachowanie dziecka w ostatnim czasie stało się niepokojące (np. ma problemy z kontaktami z rówieśnikami, czy ze szkołą) warto skontaktować się z psychologiem. 

   

  W naszym ośrodku każdy specjalista ma odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie. Ciągle się doszkalamy, dlatego możemy dać małym pacjentom i ich rodzicom profesjonalną pomoc zgodną z aktualnymi zdobyczami nauki.

   

  Dlatego możemy zagwarantować, że dzieci otrzymają potrzebną pomoc, dopasowaną do ich potrzeb.

  Psychoterapeuta

  W naszym ośrodku oferujemy pomoc psychoterapeuty. Stosowana jest m. in. gdy maluch odczuwa dyskomfort lub ma problemy w relacjach z innymi. 

   

  Wszyscy nasi specjaliści są odpowiednio przygotowani: mają odpowiednią wiedzę i cały czas ją aktualizują. Dzięki temu możemy zagwarantować dzieciom pomoc zgodną z aktualnymi, potwierdzonymi naukowo metodami. 

   

  W wyniku współpracy mali pacjenci zyskują pewność siebie oraz umiejętność radzenia sobie z problemami. 

  Chętnie Ci Pomożemy

  Potrzebujesz informacji? Napisz do nas.

  Zgoda

  10 + 9 =

  Fundacja La Fontaine

  Ośrodek Terapeutyczny Kolorowa Fontanna

  Adres

  ul. Wandy Rutkiewicz 2
  02-956 Warszawa

  Dane podatkowe

  NIP: 9512490265
  KRS: 0000803867
  REGON: 38436053100000

  Nr rachunku bankowego:
  14 1940 1076 3204 7864 0000 0000