Terapia uzależnień Warszawa

W związku z szybkim tempem życia oraz wszechobecnym stresem, coraz częściej spotykanym problemem dotykającym także dzieci i młodzież, są uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, leków lub innych substancji psychoaktywnych. Liczne pokusy, jakie stwarza współczesny świat, spowodowały, że obok klasycznych nałogów pojawiają się nowe formy uzależnień, zwane behawioralnymi (uzależnienia od czynności), które dotyczą zwłaszcza młodych ludzi. Wspomnieć tu można chociażby o uzależnieniu od gier komputerowych, smartfonu, Internetu czy zakupów. Każda forma uzależnienia w dłuższym okresie wywołuje negatywne skutki dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka oraz powoduje dysfunkcje psychospołeczne. Dlatego tak ważne jest zdiagnozowanie problemu na wczesnym etapie i wdrożenie odpowiedniej terapii.

 

terapia uzależnień warszawa

 

Skuteczna terapia uzależnień – Warszawa

Warszawski Ośrodek Terapeutyczny Kolorowa Fontanna dostrzegając, jak powszechnym problemem wśród dzieci i młodzieży stały się uzależnienia, wprowadził do listy swoich usług leczenie uzależnień. Oferujemy profesjonalne formy terapii indywidualnej oraz grupowej dla dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowany personel (psychologowie, psychoterapeuci, certyfikowani specjaliści terapii uzależnień), posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Terapia uzależnień prowadzona przez nasz ośrodek obejmuje zarówno pracę z małoletnią osobą uzależnioną, jak i wsparcie psychologiczne w formie porad dla rodziców. Leczenie zazwyczaj rozpoczynamy od dogłębnego poznania problemu oraz jego genezy. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a rodzaj terapii (indywidualna lub grupowa) dostosowywany jest do wieku, skali problemu oraz predyspozycji osobowościowych. Bazujemy wyłącznie na sprawdzonych, skutecznych metodach leczenia uzależnień, opracowanych na podstawie najnowszych badań naukowych.

Nasz program terapeutyczny posiada także walor edukacyjno-wychowawczy oraz elementy profilaktyczne. W formie przystępnej i zarazem atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i negatywnych skutków związanych
z uzależnieniami, jak również wskazówki, w jaki sposób eliminować zachowania patologiczne. Część terapii prowadzona jest w formie gier i zabaw, które u młodych ludzi przynoszą zaskakujące efekty terapeutyczne.

Terapia uzależnień Warszawa – Dlaczego Kolorowa Fontanna?

Propozycja ośrodka to profesjonalna terapia uzależnień w warszawskim ośrodku terapeutycznym. Oferta terapii skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Gwarantujemy, że szybko zdiagnozujemy Wasz problem i wdrożymy skuteczną terapię.